นักข่าวแมนซิตี้รายงานว่า sboไทย บริการดีสุดที่thsbo333.comโปรดีมีลุ้นทุกนัดเบิกถอนได้24Hและข่าวที่ว่า

ชาวกัมพูชาเกี่ยวข้าวในนาชานกรุงพนมเปญ ในช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) ของปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนตามการรายงานของทางการ.--Reuters/Samrang Pring.
เอเคพี - รายงานของสำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว ระบุว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี กัมพูชาส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศที่ 312,317 ตัน เพิ่มขึ้น 53.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
เฉพาะเดือน ก.ค. กัมพูชาส่งออกข้าวไปทั้งสิ้น 28,492 ตัน เพิ่มขึ้น 28.40% จากเดือน ก. sbo ไทย ค. 2557 รายงานระบุว่า บริษัท 72 แห่ง ได้ส่งออกข้าวกัมพูชาไปยัง 53 ประเทศ และเขตแดนทั่วโลก โดยตลาดข้าวของกัมพูชา
ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 26 ประเทศ sbo ไทย - http://www.thsbo333.com/ (193,903 ตัน) สมาชิกอาเซียนบางประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ (34,099 ตัน) และอีก 24 ประเทศ และเขตแดน เช่น จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐฯ
ไต้หวัน และแคนาดา กัมพูชา ผลิตข้าวได้มากกว่า 9 ล้านตันต่อปี ซึ่งจากจำนวนดังกล่าวกัมพูชามีข้าวเหลือสำหรับส่งออกในแต่ละปีมากกว่า 3 ล้านตัน         ในปี 2553
กัมพูชาเริ่มดำเนินการยุทธศาสตร์ส่งเสริมข้าว ตั้งเป้าส่งออกข้าวที่ 1 ล้านตันภายในสิ้นปี 2558 อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาระบุเมื่อต้นปีว่า
กัมพูชายังไม่มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากขาดแคลนโรงสี และทุน.